ابزار هدایت به بالای صفحه


مقتدران سلام صادقیه

ارائه مطالب درسی و علمی

ابزار وبمستر

مقتدران سلام صادقیه

این وبلاگ شامل موارد زیر می باشد :

1- درج مطالب درسی و کمک درسی

2- گنجاندن مطالب علمی

3- ارائه نمونه سوالات مربوط به کلاس هفتم

4- ثبت مطالب جالب خواندنی

آخرین نظرات

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی

پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۷:۴۸ ب.ظ

1اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است ؟

الف)انتخاب نام خوب       ب)استفاده از خدمات بهداشتی        ج)داشتن محیطی سالم و پاکیزه           د)تحصیل و شکوفایی

2.مهم ترین حق انسان ها کدام اند ؟

 الف)حق داشتن غذا لباس و مسکن     ب)حق برخورداری از سواد و تحصیل    ج)حق داشتن امنیت     د)حق حیات یا زندگی

3.این که «هیچ کس حق ندارد کسی را مسخره کند»از حقوق مشترک کدام یک از موارد زیر است ؟

الف)خانواده و کشور          ب)خانواده و مدرسه           ج)محیط زندگی و خانواده          د)مدرسه و محیط زندگی

4.به وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم چه می گویند ؟

 الف)حقوق متقابل        ب)حقوق طبیعی           ج)مسولیت          د)حق

5.«عبادت خداوند وشکرگزاری از نعمت هایش» مربوط به کدام گزینه است ؟

 الف)مسولیت ما در نزد خداوند                                 ب)مسولیت ما در نزد دیگران

 ج)مسولیت ما نسبت به خود و عالم آفرینش               د)مسولیت ما نسبت به خودمان

6.گزینه نادرست را انتخاب کنید.

الف)من وظیفه دارم استعداد های خود را بشناسم و آنها را شکوفا کنم          ب) من نسبت به مسلمانان جهان مسؤل نیستم

ج)من در برابر خون شهیدان مسؤل هستم.                                              د)ازوظایف من در خانواده ،احترام به والدین است

7.شکرگزار بودن یعنی:

 الف)استفاده صحیح از نعمت های خدا         ب)قدر نعمت ها را دانستن       ج)به هدر ندادن نعمتها           د)همه ی موارد

8.مهم ترین علل به وجود آمدن مقررات در جامعه کدام اند ؟

الف)ایجاد عدالت        ب)برقراری نظم        ج)حفظ حقوق افراد           د)برقراری نظم  و حفظ حقوق افراد

 

 

9.کدام یک از موارد زیر از پیامد های عدم رعایت قوانین در جامعه نمی باشد ؟

 الف)خللی در جامعه ایجاد نمی شود                   ب)موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود

  ج)تنها امنیت اجتماعی از بین می رود               د)فقط باعث به هم زدن نظم می شود

10. حقوقدان های شورای نگهبان از طرف......معرفی می شود ؟

الف)رهبر           ب)مجلس خبرگان           ج)قوه ی قضاییه           د)مجلس شورای اسلامی

11.نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی برای چند مدت از سوی مردم انتخاب می شوند ؟

 الف)یک دوره چهار ساله          ب) دودوره            ج)هشت سال            د)4 سال

12.دو بخش مهم قوه ی مقننه کدام اند ؟

 الف)مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان             ب)مجلس خبرگان  و شورای نگهبان

  ج)شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی                د)هیچکدام

13.امروزه همدردی شکل جدیدی پیدا کرده و ........ مختلفی برای آن پدید آمده است.

 الف)مؤسسات             ب)ادارات                    ج)دانشگاه ها               د)وزارتخانه ها

14.طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند.

الف)اختیاری                   ب)اجباری                ج)احتمالی                 د)داوطلبانه

15.کدام یک از موارد زیر سرمایه محسوب نمی شوند ؟

الف)ماشین آلات               ب)ابزار کار            ج)زمین یا ساختمان          د)معادن

16.استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها را چه می گویند ؟

 الف)مصرف                    ب)تولید                 ج)توزیع                      د)استاندارد

17.فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یک از ویژگی های زیر است ؟

 الف)انسانی                    ب)طبیعی             ج)سیاسی                      د)اجتماعی

 

 

18.استان از چه طریق اداره می شود ؟

 الف)شهردار                 ب)شورای شهر         ج)فرماندار                 د)استانداری

19.کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید ؟

 الف)ارتفاع و بارش        ب)دما و بارش           ج)ارتفاع و دما               د)دوری از دریا و ارتفاع

20.در چه صورتی تعادل طبیعت به هم می خورد ؟

 الف)با نابودی درختان جنگل                              ب) با کشیدن راه و ساختن خانه ها و شهر ها 

ج)با نابودی جانوران                                          د)با نابودی درختان جنگل و جانوران

21.فقهای شورای نگهبان از طریق چه کسی انتخاب می شوند ؟

 الف)رهبر                    ب)رییس مجلس                ج)رییس جمهور               د) هیچکدام

22.جمعیت سنین بین (25 تا 65 سال ) جزو کدام گروه سنی هستند ؟

 الف)کودکان                   ب)بزرگسالان                   ج)جوانان                     د)سالمندان

23.کدام یک از موارد زیر جزء آبهای زیرزمینی نیست ؟

 الف)رود ها                     ب)چاه                           ج)چشمه                      د)قنات

24.گردشگری نقش مهمی در افزایش ................مردم یک منطقه دارد.

 الف)تولید                     ب)درآمد                         ج)توزیع                       د)خدمات

25.از مراکز مهم گردشگری به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است ؟

 الف)سواحل دریای خزر     ب)سواحل خلیج فارس و دریای عمان         ج)جلگه ی مغان             د )جلگه ی گرگان

26.کدام یک از گزینه های زیر جزء چیز های غیرمادی میراث فرهنگی نمی باشد ؟

الف)اعتقادات                 ب)زبان                       ج)آداب و رسوم                   د)بنا های تاریخی

 

 

27.یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است ؟

 الف)صنایع دستی         ب)موزه ها                   ج)سازمان گردشگری              د)حفاظت از محیط زیست

28.کدام یک از تمدن های زیر در خوزستان می زیستند ؟

 الف)جیرفت                    ب)سیلک                          ج)شهر سوخته                   د)ایلام

29.آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام است ؟

 الف)اشکانیان                   ب)هخامنشیان                 ج)ساسانیان                        د)سلوکیان

30.در زمان هخامنشیان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد ؟

 الف)روم                        ب)اعراب                         ج)یونان                           د)آشوریها

31.پایتخت ساسانیان کدام شهر بود ؟

 الف)صد دروازه               ب)تخت جمشید                   ج)شوش                         د)تیسفون

32.اشکانیان در تاریخ جهان به آن مشهور بودند.

الف)جنگاوری               ب)معماری                              ج)کشورداری                 د)کشاورزی

33.در ایران باستان چه کسانی می نوانستند شاه راعزل کنند؟

 الف)بزرگان و دبیران                ب)دبیران و موبدان          ج)بزرگان و موبدان          د)منشیان و رؤسای دربار

34.کدام یک از موارد زیر از طبقه ی بزرگان نبودند ؟

 الف)فرماندهان نظامی              ب)دبیران                      ج)بازرگانان                    د)موبدان

35.درکدام دوره ی تاریخی اختلاف طبقاتی به اوج خود رسید؟

 الف)پارت ها                        ب)ساسانیان                    ج)سلوکیان                     د)هیچکدام

36.مهم ترین پیشه و وسیله ی معیشت در ایران باستان چه بود ؟

 الف)تجارت                        ب)دام داری                    ج)کشاورزی                   د)صادرات ابریشم

 

37.منبع اصلی درآمد حکومت در دوره ی باستان چه بود ؟

الف)فروش محصولات کشاورزی            ب)مالیات          ج)صادرات قالی و قالیچه             د)صادرات ابریشم

38.دین رسمی کشور در دوره ی ساسانیان چه بود ؟

 الف)زرتشتی                      ب) یهودی                      ج)مانوی                       د)مسیحی

39.غذای اصلی  مردم در ایران باستان چه بود ؟

 الف)گندم                       ب)برنج                            ج)جو                          د)گندم و جو

40.کدام یک از بازی های زیر را ایرانیان ابداع کرده اند ؟

 الف)تیراندازی                   ب)پرتاب سنگ                 ج)چوگان بازی                د)فلاخن

41.کدام یک از بنا های زیر از نظر معماری وسعت و عظمت شهرت جهانی دارند ؟

الف)طاق بستان                  ب)پاسارگاد                      ج)تخت سلیمان              د)تخت جمشید

42.زبان ایرانیان در دوره ی اسلامی چه بود ؟

 الف)پارسی میانه                 ب)پهلوی                          ج)دری                      د)پارسی باستان

43.سنجش و تعیین زمان ایرانیان را با کدام علم آشنا می ساخت ؟

  الف)پزشکی                     ب)هنر                            ج)نجوم                          د)معماری

44.کدام پادشاه ساسانی اقدام به ساختن مدرسه و بیمارستان نمود ؟

 الف)خسرو پرویز              ب)اردشیر بابکان                 ج)یزدگرد سوم                   د)شاپور

45..همه ی موسسات بیمه زیر نظر ..... فعالیت می کنند.

الف)دولت                      ب)رهبر                      ج)بانک مرکزی               د)بیمه مرکزی

46..موسسه بیمه تعهد می کند درقبال دریافت ... خسارت را بپردازد.

 الف)پول اضافی                ب)حق بیمه               ج)چک                        د)حقوق

47..کدام یک از موسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟

 الف)اورژانس                 ب)پلیس                     ج)آتش نشانی                   د)همه ی موارد

48..این جمله کدام مفهوم را می رساند ؟«پس از درکِ احساسِ فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیم.»

الف) همدلی                     ب) همدردی(همیاری)                ج) انسان دوستی             د) احساس مسولیّت

49..شعر «بنی آدم اعضای یک پیکرند .....» از کیست ؟

الف)سعدی                   ب)مولانا                     ج)حافظ                         د)خیام

50. کدام موردمی فرماید:«هرکس جان یکنفر را نجات دهد مانند این است که جان همه مردم را نجات داده  است »

الف)پیامبر                  ب)امام علی                    ج)قرآن کریم                 د)حضرت زرتشت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۲/۲۷
دانیال زرگرزاده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی